kantoor

De bouwsector staat voor een grote uitdaging: het reduceren van de CO2-uitstoot en het bevorderen van energie-efficiëntie. Een cruciale stap in deze richting is de invoering van de BENG-normen, die staan voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. In dit blog zullen we dieper ingaan op wat een BENG berekening inhoudt en waarom het zo belangrijk is voor de toekomst van de bouwsector. 

Wat is een BENG berekening? 

Een BENG berekening is een methodiek om te bepalen hoe energiezuinig een gebouw is. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, en de normen zijn gericht op het minimaliseren van het energieverbruik en het maximaliseren van het gebruik van duurzame energiebronnen. Een BENG berekening is daarom essentieel voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor nieuwbouwprojecten. 

De BENG-normen zijn opgedeeld in drie indicatoren: 

  1. Energiebehoefte: Dit is de hoeveelheid energie die nodig is om een comfortabel binnenklimaat te handhaven. 
  2. Primair fossiel energiegebruik: Dit geeft aan hoeveel fossiele brandstoffen worden gebruikt. 
  3. Aandeel hernieuwbare energie: Dit is het percentage van de energiebehoefte dat wordt gedekt door hernieuwbare bronnen. 

Door deze normen na te leven, draagt men bij aan een duurzamere en milieuvriendelijkere samenleving. Voor meer gedetailleerde informatie en het uitvoeren van een BENG berekening kun je terecht op de website van Duraplus. 

Het belang van BENG voor de toekomst 

De overstap naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een maatschappelijke noodzaak. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een significant deel van de totale CO2-uitstoot. Door te voldoen aan de BENG-normen kunnen we deze uitstoot drastisch verminderen en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. 

Het toepassen van een BENG berekening helpt ontwikkelaars en bouwers om duurzame keuzes te maken tijdens het ontwerpproces. Het dwingt hen om na te denken over isolatie, ventilatie, en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtepompen. Hierdoor worden niet alleen de operationele kosten van het gebouw verlaagd, maar ook de ecologische voetafdruk. 

Praktische toepassingen 

In de praktijk betekent het voldoen aan de BENG-normen dat er al vanaf de ontwerpfase rekening gehouden moet worden met energie-efficiëntie. Dit kan door middel van hoogwaardige isolatie, energiezuinige installaties en het gebruik van hernieuwbare energie. 

Een BENG berekening is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Het geeft inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe een gebouw kan voldoen aan de strengere energie-eisen. Door dit vroegtijdig in het bouwproces mee te nemen, kunnen extra kosten en vertragingen voorkomen worden. 

Het belang van een grondige en nauwkeurige BENG berekening kan niet genoeg benadrukt worden. Voor iedereen die betrokken is bij nieuwbouwprojecten, van architecten tot aannemers, is het essentieel om op de hoogte te zijn van deze berekeningen en de voordelen die ze bieden. 

Bij Duraplus kun je terecht voor professionele ondersteuning bij het uitvoeren van een BENG berekening. Hun expertise helpt je om jouw project niet alleen aan de wettelijke eisen te laten voldoen, maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Bezoek hun website voor meer informatie over hoe je een BENG berekening kunt uitvoeren en welke voordelen dit voor jouw bouwproject kan opleveren. 

Het naleven van de BENG-normen is dus niet alleen een stap richting wettelijke naleving, maar ook een investering in een duurzame toekomst. Door bewust te kiezen voor energie-efficiënte oplossingen en gebruik te maken van hernieuwbare energie, kunnen we samen bouwen aan een groenere en gezondere leefomgeving voor de komende generaties. 

In dit kader speelt een BENG berekening een cruciale rol. Het biedt niet alleen inzicht in de huidige energieprestaties van een gebouw, maar geeft ook duidelijke richtlijnen voor verbetering en optimalisatie. Het is een onmisbaar instrument voor iedereen die serieus werk wil maken van duurzaamheid in de bouwsector. Of je nu een ontwikkelaar, aannemer of architect bent, het is de moeite waard om je te verdiepen in de mogelijkheden die een BENG berekening biedt. Zo draag je bij aan een duurzamer Nederland en ben je voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

berekenen