Voordat u van start gaat met een project, is het essentieel om de locatie van voorgestelde structuren of verbeteringen aan een eigendom uit te zetten. De landmeters kunnen constructie uitzetten en de terrein indeling uitvoeren om bouwplannen te interpreteren en referentiepunten te markeren voordat u aan uw project begint.

Op zoek naar een landmeter? Neem een kijkje op de website van Boon Landmeten.

Uitzetten van de bouwoppervlakte

Dit is het proces van het interpreteren van bouwplannen en het markeren van de locatie van voorgestelde nieuwe constructies zoals wegen of gebouwen. Bouw uitzetting wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat een project wordt gebouwd volgens technische ontwerpplannen. De uitgezet referentiepunten begeleiden de bouw van voorgestelde verbeteringen op het terrein en zullen helpen ervoor te zorgen dat het bouwproject volgens planning, binnen budget en zoals gepland wordt voltooid.

De rol van de landmeter 

Nauwkeurig uitzetten van de bouw is een cruciale stap om het succes van een bouwproject te verzekeren. Het inschakelen van een ervaren en erkende landmeter garandeert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten.

Tijdens de ontwikkeling van de locatie neemt de landmeter het ontwerp van de ingenieur of architect op hun plannen en plaatst (paaltjes) hun juiste locatie op de grond, zodat de onderaannemers in de bouw de gebouwen, wegen, hekken, elektrische en andere ondergrondse voorzieningen kunnen plaatsen, enz. op de juiste locatie.

Het uitzetten van de bouw kan bestaan ​​uit ruw uitzetten om de algemene locatie op verbeteringen op een locatie in kaart te brengen, of nauwkeurige site-indeling onderzoeken voor daadwerkelijke bouwdoeleinden.

Ruw uitzetten

Ruw uitzetten definieert de locatie van de locatieverbeteringen met hun respectievelijke verwijzing naar de locatie en de uiteindelijke hoogte. Dit wordt gedaan voor de aanleg van hellingen, het aanleggen van contouren, parkeerterreinen en wegen, en stelt de aannemer in staat de locatie te beoordelen en voor te bereiden op de volgende onderaannemer om met zijn werk te beginnen.

Uitzetten van de locatie 

Nadat de site is geïnspecteerd en goedgekeurd door de lokale instantie, kan de aannemer direct doorgaan naar de verschillende stadia van de bouw van de ondergrondse voorzieningen, keerwanden, gebouwen, terreinverlichting en parkeerplaats of bestrating.

Deze uitzet fase van de site-indeling begint doorgaans met ondergrondse voorzieningen, zoals riolering, storm afvoerleidingen, waterleidingen, elektrische leidingen enz. Zodra alle ondergrondse voorzieningen zijn geïnstalleerd, worden de bovengrondse voorzieningen ingezet voor de bouw. De hoeken van het gebouw zijn uitgezet samen met eventuele interne rasterlijnen door het hele gebouw, evenals on-site items zoals brandkranen, stoepranden en goten, muren / plantenbakken, opvangbekkens en afvoerputten.

Bron: boon-landmeten.nl