We leven in tijden van grote dynamiek en hyperconnectiviteit tussen mensen en instellingen. Het gevoel van urgentie lijkt intensiever te zijn, waardoor diensten in het algemeen sneller, efficiënter en met een hoge mate van vraag moeten worden vervuld.

Het garanderen van een effectieve stroom van distributie, transport, controle en opslag van de talloze materialen die door bedrijven circuleren, is de rol van de transport & logistiek sector, die, hoewel het geen nieuw concept is, een steeds grotere strategische ruimte voor het bedrijfsleven krijgt. Immers, hoe meer geïntegreerd en goed gecoördineerd de stadia van de supply chain zijn, hoe beter de resultaten zijn voor instellingen en eindklanten.

Daarom is het investeren in goede praktijken om de logistieke sector te organiseren de prioriteit van verschillende bedrijven die winstgevend willen zijn en een referentie willen worden in een concurrerende markt. Denk aan totaallogistiek.

Ken de pijlers van succesvolle logistiek

Om succesvol te zijn in de logistieke sector zijn er belangrijke punten die, indien goed uitgevoerd, een effectief en nauwkeurig beheer van stappen zoals aankoop, ontvangst, opslag, scheiding, verzending, transport en levering van verschillende producten of diensten mogelijk maken voor de beste kosten-batenverhouding.

Planning

De logistieke keten is een cyclus die uit verschillende fasen bestaat. Wanneer iets niet goed gebeurt, wordt de hele stroom van activiteiten beïnvloed en kunnen er verschillende problemen ontstaan, die fouten en verliezen voor het bedrijf veroorzaken. Of Totaallogistiek.

De planning en het in kaart brengen van processen in de logistieke sector zijn cruciaal ter ondersteuning van de manager, die de volledige controle heeft over de gehele productie- en distributieketen. Hoe groter de beheersing van informatie en activiteiten, hoe eenvoudiger het zal zijn om te wijzen op zwakke punten en mogelijke fouten.

Voorraadbeheer

Het uitvoeren van intelligent voorraadbeheer is een van de belangrijkste praktijken in de logistieke keten. Overtollige opgeslagen items kunnen verouderd raken. Bovendien brengen ongebruikte materialen opslagkosten met zich mee en brengen ze het werkkapitaal van het bedrijf in gevaar. Anderzijds hebben onvoldoende inputs een negatieve invloed op de productie en op de tijdige levering van de orders.

Het maken van de juiste beslissing over wat en hoeveel te stockeren is afhankelijk van strategische analyses met betrekking tot onder andere vraagvoorspelling, seizoensgebondenheid, markttrends, inkoop en leveranciersmanagement, die zorgvuldig moeten worden doordacht.

Vervoersmanagement

Transport & logistiek management is de stap die ervoor zorgt dat materialen veilig, snel, in goede staat en tegen de best mogelijke prijs worden verplaatst en afgeleverd. Dit kan zowel binnen het bedrijf gebeuren – het verplaatsen van producten van de leverancier naar het magazijn, en van de leverancier naar de fabriek bijvoorbeeld – als naar klanten of huurders in verschillende steden.