pellets kopen

De meeste woningen worden nog altijd middels een CV-installatie met gasketel verwarmd. Er zijn echter ook andere manieren en vanwege het streven naar gasloos wonen, worden die steeds meer gebruikt. We zullen in dit artikel naast de gasketel er vier daarvan behandelen.

CV-installatie met gasketel

Met een gasketel, die zich in een huis met een zolder meestal daar bevindt, wordt water verwarmd, dat via buizen en eventueel leidingen (vloerverwarming) door de woning wordt gepompt. Door radiatoren en mogelijk convectorputten wordt lucht verwarmd en zo de woning.

Pellet kachel

Een pellet kachel wordt op twee manieren gebruikt. Dat kan zijn als een kachel in de woonkamer of als vervanging van een gasketel. Pellets zijn staafjes van geperst materiaal, onder meer hout en houtafval. Je kunt tegenwoordig pellets kopen op voldoende plekken. Een pellet kachel wordt speciaal voor die brandstof gemaakt. Pellets zijn schoon, maar behoeven wel een plek waar ze droog worden bewaard. Er zijn diverse kwaliteiten pellets, die verschillende verbrandingswaarden hebben. Daar zou je bij het pellets kopen op kunnen letten.

pellets kopen

Warmtepomp

Bij een warmtepompinstallatie wordt bodemwarmte gebruikt voor de verwarming van de woning. Er bestaat een gesloten en een open systeem. Bij een gesloten systeem wordt geen water aan de grond onttrokken, maar circuleert er een vloeistof door een ondergronds buizensysteem. Bij een open systeem wordt er grondwater opgepompt en nadat warmte daaraan is onttrokken, gaat dat de grond weer in. In beide gevallen gebeurt het onttrekken van warmte aan het opgepompte water in een zogenoemde warmtepomp.

Warmtenet

Als een woning is aangesloten op een warmtenet, zoals stadsverwarming, dan hoeft er daarin geen warmte te worden opgewekt. Van het warmtenet stroomt immers warm water het huis in.

Open haard

Een open haard bevindt zich in de woonkamer en verwarmt alleen die ruimte. Je hebt daarom voor de rest van de woning een andere warmtebron nodig. Een open haard kan een aanvulling zijn op een CV-installatie en is met name bedoeld om sfeer te brengen.