Wet natuurbescherming

Soms lijken wetten een beetje met elkaar te botsen of zelfs ogenschijnlijk in strijd met elkaar. Neem nou het isoleren van huizen. Dat valt onder verduurzamen van huizen en daarvoor is tegenwoordig Nederlandse regelgeving. Zet dat dan eens af tegen de Wet natuurbescherming. Die bestaat uit drie sub-wetten:

• Natuurbeschermingswet

• Boswet

• Flora & fauna wet

In de laatste Wet natuurbescherming worden diersoorten zoals de huismus en de gierzwaluw beschermd. Maar ook de vleermuis. Je mag die niet opzettelijk doden of vangen of opzettelijk storen. Ook moet je van hun voortplantingsplaatsen en rustplaatsen afblijven. Nu wil het feit dat vleermuizen in Nederland graag overnachten in de spouw van huismuren en ook wel onder de dakpannen van huizen. Juist die spouw en dat dak zijn tegenwoordig bouwdelen die zeer frequent geïsoleerd worden. En dan heb je dus eigenlijk twee regels die zich niet goed met elkaar verhouden. Want als je volgens de regels gaat isoleren, kun je de habitat van vleermuizen verstoren. Die vinden het geen pretje dat hun ‘slaapkamers’ volgespoten worden met isolatiemateriaal.

Natuurvriendelijke stap vooraf

Er is dus de noodzaak van isoleren en van natuurbescherming tegelijk. In dit geval dienen er eerst stappen ondernomen te worden om de vliegende bewoners van de spouwmuren uit hun ‘woning’ te krijgen, ze er daarna niet meer in te laten en vervangende ‘woonruimte’ aan te bieden. Daar maken speciale organisaties zich sterk voor. Vleermuisheld.nl bijvoorbeeld. Zij bieden een deskundige helpende hand om vleermuizen uit de spouw en onder de dakpannen vandaan te krijgen en ze elders een nieuw plekje te geven. Waarna de isolatie van start kan gaan.

Persoonlijke ontheffing op de Wet natuurbescherming

Op gemeentelijk niveau kunnen ontheffingen worden verleend op de Wet natuurbescherming als je wilt gaan isoleren. Dit geldt niet voor alle gemeenten! Normaal moet je een ecologische quick scan laten doen. Daaruit moet blijken of er zich mogelijk vleermuizen in je huis ophouden. Wordt er niets ontdekt, dan mag de isolatie van start. Is er echter een kans dat er wel beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen, bij je thuis ‘wonen’, dan dient een ecoloog te worden ingehuurd. Die komt zo nu en dan langs om te checken of er beschermde dieren rondlopen en rondvliegen. Die bezoekjes vergen veel tijd en kosten ook nogal wat geld.

Verhuizen van vleermuizen

Met een ontheffing van de gemeente ben je dan veel beter af. Dan hoef je enkel nog een organisatie zoals Vleermuisheld.nl in te schakelen. De medewerkers verhinderen vleermuizen, nadat ze uit de spouw zijn vertrokken voor hun dagelijkse eetvluchten, om weer de spouw in te gaan. Zij doen dat door exclusion flaps te bevestigen aan de uitgangen die vleermuizen benutten. De vleermuizen kunnen door die ‘vleermuisglijbanen’ wel naar buiten maar daarna niet weer naar binnen toe. Vervolgens monteren de medewerkers nieuwe vleermuisaccommodaties aan de muur of plaatsen ze vleermuiskasten. Zodat de vleermuizen direct in de buurt van hun oude adres een nieuw onderkomen kunnen vinden.

De Wet natuurbescherming negeren maar wel natuurvriendelijk isoleren

Het is dan ook raadzaam bij je gemeente te vragen of er een individuele ontheffing Wet natuurbescherming afgegeven kan worden als je van plan bent om te gaan isoleren. Je moet dan wel voldoen aan de methode van natuurvriendelijk isoleren. Dat doe je als je eerst een paar vleermuizenexperts langs laat komen die de dieren uit je spouwen halen en vervolgens een nieuw onderkomen ophangen of plaatsen.

Meer weten? Ga dan snel naar Vleermuisheld.nl.